Southwest State Capitals

 

 

1. Oklahoma
Tulsa
Norman
Muskogee
Oklahoma City

 

2. Texas
Austin
Houston
Dallas
San Antonio

 

3. New Mexico
Albuquerque
Santa Fe
Las Cruces
Los Alamos

 

4. Arizona
Tucson
Tempe
Phoenix
Scottsdale
% is your final score!